+91-22-2534 7788
+91-22-2533 9977

प्रगत उजळणी शिबीर – 1

साधकांच्या ख़ास आग्रहास्तव प्रगत वर्गाचे उजळणी शिबिर ऑक्टोबर महिन्यात घेण्याचे योजिले आहे. इच्छुक साधकानी देणगी शुल्क भरून प्रवेश घ्यावा. प्रथम येणा-यास प्रथम प्राधान्य.

प्रगत उजळणी शिबीर क्रमांक {१}
पाठ क्र. १ ते ३२.

नोंदणी वेळ : दुपारी ३ ते ५
वार : शनिवार दि.२८|१०|१७ ते मंगळवार ३१|१०|१७

 

पत्ता- रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी ,

केशव सृष्टि, उत्तन, एस्सेल वर्ल्ड मार्ग,

भाईंदर(पश्चिम)

जिल्हा ठाणे

देणगी शुल्क –  रु  ३५००.०० फ़क्त

शिबिर प्रवेश : ज्या साधकांचे पाठ क्र १ ते ६६ झाले असतील त्याच साधकानां प्रवेश मिळेल.

देणगी शुल्क खालील व्यक्ती कड़े अथवा ऑफिस मधे जमा करू शकता

श्री जयंत गोरे : 02221636301
{श्री भगरे ~ : 02225347788
ठाणे कार्यालय} : 02225347799
पूणे कार्यालय : 02024454402
सौ मंजिरी फड़के : 9881474429


Your Name (required)

Your Email (required)

Contact Number (required)

Subject

Your Message

Security Check