+91-22-2534 7788
+91-22-2533 9977

Basic Course Residential Camp – Marathi – Mahabaleshwar

५ दिवसांचे ब्रह्मविद्येच्या प्राथमिक अभ्यासक्रमाचे निवासी शिबीर

आनंद वन भुवन
डचेस रोड
महाबळेश्वर

कालावधी: २९ सप्टेंबर – ३ ऑक्टोबर २०१८.

देणगी शुल्क: प्रत्येकी रुपये ७,५००/-

हे देणगी शुल्क आपण ब्रह्मविद्येच्या ऑफिसमध्ये रोख अथवा
चेकने भरू शकता किंवा
कोणत्याही शिक्षकांच्याकडे देऊ शकता किंवा
ऑनलाइन भरू शकता.

प्रथम बुकींग करणाऱ्याला प्रथम प्राधान्य, तरी लवकरात लवकर बुकींग करा.

संपर्क : जयंत फडके ९८२२३४१९३३

Spread the light!
Show Buttons
Hide Buttons

     2018 © Copyrights : Brahmavidya Sadhak Sangh : A Unique yoga system of spiritual breathing exercises and meditation.