+91-22-2534 7788
+91-22-2533 9977

Pragat Ujalni Shibir Part 2 – Uttan, Bhayander

सर्व प्रकाशाच्या अधिकाऱ्यांसाठी।

जाहीर निवेदन

साधकांच्या ख़ास आग्रहास्तव प्रगत वर्गाचे निवासी उजळणी शिबिर डिसेंबर महिन्यात घेण्याचे योजिले आहे. इच्छुक साधकानी देणगी शुल्क भरून प्रवेश घ्यावा. प्रथम येणा-यास प्रथम प्राधान्य.

प्रगत निवासी उजळणी शिबीर क्र. {२}
पाठ क्र. ३३ ते ६६.

नोंदणी वेळ : दुपारी ४ ते ५
वार शनिवार दि. २२.१२.२०१८ ते मंगळवार २५.१२.२०१८

पत्ता- रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी,
केशव सृष्टि,
उत्तन,
एस्सेल वर्ल्ड मार्ग,
भाईंदर (पश्चिम),
जिल्हा ठाणे

देणगी शुल्क – रुपये ४०००.०० फ़क्त

शिबिर प्रवेश : ज्या साधकांचे पाठ क्र १ ते ६६ झाले असतील व प्रगत शिबिर क्र १ पूर्ण केले असेल (पाठ १ ते३२) त्याच साधकानां प्रवेश मिळेल.

देणगी शुल्क खालील व्यक्ती कड़े अथवा ऑफिस मधे जमा करू शकता

श्री जयंत गोरे : 02221636301
{श्री भगरे ~ ठाणे कार्यालय 02225347788 02225337799
वेळ:-10 ते 5.30
पूणे कार्यालय : 02024454402
वेळ सकाळी 10 ते 01
व संध्याकाळी 04 ते 07
सौ मंजिरी फड़के : 09881474429

गट प्रमुख

डोंबिवली ~
सीमा पाटणकर ~09833399861
बोरीवली ~
अमित पाटकर ~ 09833103610
विलेपार्ले ~
सौ अनुराधा फड़के ~ड 09224133591
कुर्ला ते दादर ~ व ~ नवी मुंबई
दीपक कुडाळकर ~ 09869084698


Your Name (required)

Your Email (required)

Contact Number (required)

Subject

Your Message

Security Check

Spread the light!
Show Buttons
Hide Buttons

     2018 © Copyrights : Brahmavidya Sadhak Sangh : A Unique yoga system of spiritual breathing exercises and meditation.