+91-22-2534 7788
+91-22-2533 9977

Pragat Varg – Panvel

पनवेल प्रगत वर्ग

दिनांक १२ जानेवारी २०१९ पासून सुरू होत आहे.
साधकांनी कृपया याची नोंद घ्यावी.

स्थळ: के. व्ही. कन्याशाळा,
पनवेल कल्चरल सेंटरच्या बाजूला.
पनवेल

वेळ : सायंकाळी ७.०० ते ८.३०
वार : शनिवार

शिक्षक : हेमंत मोघे
संपर्क ९८३३९६७७३६


Your Name (required)

Your Email (required)

Contact Number (required)

Subject

Your Message

Security Check
[recaptcha]

Spread the light!
Show Buttons
Hide Buttons

     2018 © Copyrights : Brahmavidya Sadhak Sangh : A Unique yoga system of spiritual breathing exercises and meditation.